kronos_topp

Kurt Noreng, Kronos Titan

“En uke i året stanser vi for vedlikehold. Resten må tas kjapt innimellom”.

Driften hos oss går døgnkontinuerlig, bortsett fra den ene planlagte uken i året. Men det oppstår jo situasjoner underveis. Som da en rørsats til en overheter plutselig hang ut i frirommet. Da var det greit å kunne ringe Moss Varmeteknikk. De løste det problemet fort og greit – som vanlig.

Vi bruker omlag 260.000 tonn damp i året, med 16 bars trykk og temperatur på 300 grader. Dette er vi helt avhengige av i driften vår. Derfor må vi også ha den spesielle fagkompetansen tilgjengelig som Moss Varmteknikk representerer. De har en utrolig god serviceinnstilling, og har alltid stilt opp når det trengs – uansett tidspunkt. Og så er de konkurransedyktige på pris. Det er jo en forutsetning for samarbeidet.