norske_skog_topp

Bernd Dalan, Norske Skog Saugbrugs

“Når en feil koster 200.000 i døgnet
trenger du noen som kan rette den fort”.

I Norske Skog har vi naturligvis god tilgang på biobrensel. Det er den viktigste energikilden vår, og den billigste. Når biokjelen havarerer og må erstattes av olje eller strøm, som den gjorde for en tid siden, ruller kronene fort. Vi er helt avhengige av spesiell fagkompetanse for å få den i drift igjen. Da er det godt å ha Moss Varmeteknikk bare noen mil unna. De løste problemet på et minimum av tid. Som vanlig, kan jeg si.

Når vi søker samarbeidspartnere for driftskritiske installasjoner legger vi vekt på både kompetanse, pris og tilgjengelighet. Moss Varmeteknikk er stadig godt konkurransedyktige på alle disse faktorene. Det er en grunn til at de har vært en foretrukket samarbeidspartner gjennom mange år.