produkter

Kontaktperson:
Knut Erik Grønli

Mob: +47 95 18 17 57
E-post: keg@mossvt.no

Energivurdering

Mange bedrifter kaster bort store beløp til brensel uten å være klar over det. Det kan vi gjøre noe med. Vi har avansert teknologi for styring av brennere, og optimalisering av luft/ brenselforholdet.

MVT tilbyr nå en befaring av brenner og kjel hos deg. Ved hjelp av målinger og et beregningsverktøy kan vi estimere den potensielle reduksjonen både i bruk av brensel og i utslipp av
farlige miljøgasser.

Vi vurderer anleggets sikkerhet, tilstand og effektivitet, og utfører målinger av røykgass som benyttes til beregning av potensiell besparelse. Det utarbeides en enkel og forståelig rapport om anleggets tilstand, samt forslag til forbedring og antatt besparelse.

Ved bruk av Autoflame og Limpsfield sine produkter er det ikke uvanlig å se en besparelse i brenselforbruk på 5-8%, i enkelte tilfeller er det rapportert en reduksjon på over 15%.

Den vesentlige årsaken til at vi kan anslå en besparelse er at Limpsfield brennere er designet for lavt luftoverskudd og lav O2 i røykgass. Dette kombinert med Autoflame sine produkter gir oss full kontroll over luft/brensel forhold over hele reguleringsområdet til brenneren.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale om kjeler og brennere.